Chính sách bảo mật

Chúng tôi, tại Vua Đồng Hồ, cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách với sự tôn trọng và cẩn trọng tuyệt đối. Chính sách Bảo mật này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách khi sử dụng trang web hoặc các dịch vụ của chúng tôi. Vui lòng đọc kỹ để hiểu rõ cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của quý khách.

1. Thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân từ quý khách khi quý khách cung cấp thông tin đó một cách tự nguyện thông qua các biểu mẫu trên trang web của chúng tôi, qua điện thoại, hoặc qua các phương tiện khác khi giao dịch mua hàng hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Thông tin cá nhân có thể bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, và các thông tin khác liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

2. Mục đích sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân mà quý khách cung cấp để thực hiện các dịch vụ mà quý khách yêu cầu, xử lý đơn hàng, gửi thông tin và cập nhật liên quan đến tình trạng đơn hàng, cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng, và giải quyết các vấn đề liên quan đến giao dịch của quý khách. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin cá nhân để cải thiện trải nghiệm của quý khách trên trang web của chúng tôi, cung cấp thông tin về các sản phẩm và dịch vụ mới, cập nhật chính sách và điều kiện, và thông báo về các sự kiện, chương trình khuyến mãi.

3. Bảo mật thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của quý khách. Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật vật lý và kỹ thuật số để ngăn chặn việc truy cập trái phép hoặc không được ủy quyền, và bảo vệ thông tin cá nhân khỏi mất mát, lạm dụng hoặc biến đổi.

4. Không tiết lộ thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết không tiết lộ thông tin cá nhân của quý khách cho bên thứ ba, trừ khi được quý khách đồng ý hoặc nếu pháp luật yêu cầu.

5. Cập nhật và xem xét thông tin cá nhân

Quý khách có quyền cập nhật, xem xét và chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình trong tài khoản cá nhân trên trang web của chúng tôi. Nếu quý khách muốn xem xét hoặc yêu cầu xóa thông tin cá nhân, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên lạc được cung cấp ở cuối trang Chính sách này.

6. Thay đổi Chính sách Bảo mật

Chúng tôi có thể thay đổi Chính sách Bảo mật này từ thời gian này đến lúc khác mà không cần thông báo trước. Vì vậy, quý khách nên xem xét và kiểm tra thường xuyên để cập nhật về các thay đổi.

7. Liên hệ chúng tôi

Nếu quý khách có bất kỳ câu hỏi, yêu cầu hoặc ý kiến liên quan đến Chính sách Bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua trang Liên Hệ

Cảm ơn quý khách đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi cam kết duy trì tính minh bạch và chân thành trong việc bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách.